בלו דונקי הינו פרויקט אנימטבי להדגמת משחק פלטפורמה אודות מסעותיו של חמור עצוב

הפרויקט נעשה במסגרת עיצוב ארט למשחקי מחשב ומדגים את עיצוב והמחשת המשחק