בלו דונקי  - ארט למשחקי מחשב   

                               בלו דונקי  - ארט למשחקי מחשב   

                                           אינפוגרפיקה הרקולס

                                          אינפוגרפיקה הרקולס

                                      רימייק סצינה ״פסיכו״

                                     רימייק סצינה ״פסיכו״

                                           פרויקט בנושא זכרון

                                          פרויקט בנושא זכרון