."הפרויקט הינו פרשנות איורית לספר הקומדיה האלוהית "התופת

האיורים מייצגים 7 מעגלי גיהנום מתוך הספר והקבלתם לחטאינו כיום

מנחת הפרויקט: גיל-לי אלון קוריאלג