פרשנות איורית לספר ״הענק וגנו״ מאת ״אוסקר וילד״

.נעשה במסגרת קורס איורי ספרי ילדים בהנחית : עופרה עמית