מיתוג לתערוכת יחיד בנושא ״חטאים״ בגלריית הכולי עלמא