פרשנות איורית ״הבלדה של בארנבי״

.בבלדה מתואר מסעו של ליצן החצר בארנבי מחצר המלוכה עד למעמקי הגיהנום