פרויקט טיפוגראפיה ללא מחשב בהשראת המושג ״טראש״

נעשה בהנחיית : פרופסור טרי שרויאר