כריכת ספר אנימטיבית בהנחיית ירון שין ואסי צירלין כחלק מקורס עקרונות בתנועה בשנה ג׳ במרכז האקדמי בויצו חיפה