.עיצוב ואיור מסכים עבור סרט דוקומנטרי המדבר על פרויד ומיניות