סרטון אינפוגרפיקה אודות חייו של הגיבור המיתולוגי הרקולס

נעשה במסגרת קורס עיצוב לטלוויזיה בהנחית דויד אופנהיים